England Hambledon - december 2014

Foto

Natur

Södra England brukar vara ganska angenämt på vintern. Det kan vara upp till 12-14 grader varmt. Den här dagen var det dessutom sol och svag vind.

Hambledon är en liten sömnig by på den engelska landsbygden. Här har jag varit på midnattsmässa några gånger.

Tar man den smala stigen uppför kullen kommer man till en äng som sedan övergår i en härlig engelsk skog. Träden i engelska skogar brukar vara fulla med järnek och diverse slingerväxter. Detta gör att upplevelsen av skogen blir helt annorlunda än vad man är van vid från en svensk skog.

I skogen finns stora kratrar som en del påstår härrör från andra världskriget. Och så kan det säkert vara. Södra England fick ta emot mycket stryk, speciellt Portsmouth som nästan behövde byggas upp på nytt efter kriget.
Utrustning:
Canon 6D