Vintjärns gruvområde - juni 2013

Urban Exploration

Gruvor

Vintjärns gruvområde består av två delar. Den första halvan av bilderna visar det traditionella tornet med uppställningsplats för diverse fordon. Den andra halvan är tagna längre upp på berget på andra sidan om stora vägen. En av bilderna visar nergången till gruvan. Det framgår inte riktigt av bilden men nergången är mycket brantare i verkligheten. Man skulle behöva klätterutrustning för att kunna ta sig ner i det hålet. Trevligt område dock. Känns väldigt övergivet men ändå som om någon närsomhelst kan dyka upp och fortsätta produktionen.