Polhemsgruvan - juli 2014

Urban Exploration

Gruvor

Polhemsgruvan ligger en kort bit utanför Ställdalen. Hela byn är en uppvisning i övergivenhet. Huvudgatan som löper genom byn har nästan bara stängda butiker med tomma skyltfönster.

Polhemsgruvan bjuder knappast upp till dans. Kall, grå betong, skräp på marken. En rätt ruggig plats faktiskt. Tornet är öppet men stegen upp i tornet är avkortad. Här kommer inga objudna gäster upp. Man har även gjort sig besväret att ta bort nedre delen av en spiraltrappa.