Persbergs gruvområde - juli 2014

Urban Exploration

Gruvor

Gruvområdet består av två delar. Den övergivna delen av gruvområdet är ganska litet men har ändå några intressanta inslag. Det finns ett lokstall och ett gammalt hus där man tappat ur det som tagits upp från gruvan. Det ligger en vit stelnad sörja på marken under tapphålen.

Fortsätter man upp till kullens topp så hittar man den nyare delen som ännu är i drift. Här har den som är intresserad av UE inte mycket att hämta.

Om man undersöker satellitbilden på hitta.se över Persberg så ser man tydligt en "blå lagun" rakt öster om den nya gruvdelen. Denna lagun ligger inom avspärrat område. När jag var där så kryllade det av gubbar med neon-pyjamaser på området. Sålunda tog jag vägen genom skogen och närmade mig lagunen från den nord-östra sidan. Ack och ve, detta skogsparti liknar en djungel med nedfallna träd överallt. Det finns även ett djupt dike, två staket och något som liknar en ravin. Jag hade ormbunksblad under fötterna i båda stövlarna när jag kom tillbaka till bilen. Självaste Indiana Jones hade gnällt om han hade tvingats ta samma väg som jag tog.