Östra Silvbergs gruvor - juli 2013

Urban Exploration

Gruvor

Jag vet inte om denna lilla lagun brukar kallas för den blå lagunen? Jag har alltså inte förstärkt färgerna på något sätt utan försökt att återge färgerna så naturtroget som möjligt. Dykarna var på plats redan när jag anlände och det var till och med flera olika gäng som dök samtidigt. Två killar var från Ryssland!

Lagunen ligger uppe på en höjd och nedanför denna höjd ligger slagghögar och pölar med brunt vatten av olika kulörer. Jag har hört att det även ska finnas lämningar kvar efter ett gammalt gruvtorn men det såg jag tyvärr inte till.