Mimer Norberg - juni 2015

Urban Exploration

Gruvor

Ingenbommat och tyst. Det gamla Mimertornet i Norberg släpper inte ifrån sig några hemligheter. Ingen väg in, ingen väg ut. Ett slående exempel på ingenbommad övergivenhet. Inga stängsel dock.