Fotokartan

Foto

Här kan du se hur man hittar till de naturreservat och gruvor som finns representerade på hemsidan.

Om du inte kan se kartan gissar jag att du använder en mobil där upplösningen är för låg. Pröva att vrida din mobil 90 grader så kanske kartan dyker upp.