Torslundagropens naturreservat - maj 2016

Foto

Natur

Via en smal grusväg kommer man upp till parkeringen som egentligen är en vändplan. Jag har aldrig sett mer än en bil här i taget, min bil inräknad. Det är andra gången vi är här, jag och dottern. Hon gillar stället och kom dessutom med den utmärkta idén att ta med sig lite picknick.

Det här är alltså ett gammalt grustag som gjorts om till naturreservat. Man kan gå upp längs ena sidan till en rastplats som ligger längst uppe på toppen. Därifrån har man en fin utsikt över omgivningen som mest består av åkerlandskap. Det finns ett bord med bänkar här uppe som någon kedjat fast vid ett träd. Min första tanke är att det är väl ingen som själ dessa möbler och konkar ner dem hela vägen nerför sluttningen. Men sedan inser jag varför möblerna är fastkedjade. Några fulla ungdomar och en av dem kläcker idén att välta ner möblerna för sluttningen. Kalla mig cyniker men jag har själv varit ung och begåvats med många knäppa idéer med ett sexpack folköl innanför västen.

Det vimlar av sniglar i reservatet. Som mest såg vi över 10 stycken inom en kvadratmeter. Dottern tänkte anordna ett race mellan några sniglar, men vi insåg att vi inte hade tid att vänta.

Det finns en stig nedanför grusgropen där en å ringlar fram. Längs med ån växer stora, knotiga träd som doppar sina grenar i vattnet. En mycket speciell och vacker plats.

Läs mer om Torslundagropen hos Upplandsstiftelsen.

Hitta till Torslundagropens naturreservat - maj 2016
Hitta Hit