Turkiska kiosken - februari 2019

Foto

Slott

Turkiska kiosken är statligt byggnadsminne och uppfördes efter ritningar av arkitekten Fredrik Magnus Piper mellan åren 1786 till 1788. Ordet "Kiosk" kommer från turkiskan/persiskan och betyder utsiktshus eller lusthus. Syftet med paviljongen var bland annat att tillfredsställa kungens naturintresse. Kiosken restaurerades 1924. Den är inredd i pompeisk stil av konstnären Louis Masreliez.