Kinesiska templet, Haga - februari 2019

Foto

Slott

Kinesiska paviljongen uppfördes år 1787 efter ritningar av Louis Jean Desprez. Den är ett statligt byggnadsminne och den senaste upprustningen gjordes 1997-1998. Vid den renovering som genomfördes 1974 byttes de gamla målade trädrakarna ut mot nya av glasfiberarmerad plast. Då togs även de klockor som satt längst ut över varje pelare bort. Dessa klockor hade tidigare klingat i vinden och ett karakteristiskt ljud för Hagaparken försvann. I paviljongens mitt stod ett stort åttkantigt bord som användes flitigt av Gustav den III och hans entourage.