Sollentuna batteriet, Rotebro - april 2022

Urban Exploration

Bunkrar

Jag har fått ett tips av Christoffer på jobbet om att den norra fronten fortsätter ända in i Sollentuna. Den norra fronten är alltså ett antal bunkrar och värn som ligger utplacerade från Arninge hela vägen bort till Sollentuna. Efter en snabbkoll ser jag att det finns 3 stycken militära kvarlämningar i Rotebro. Två av de är skyttevärn som är överväxta och i princip har förvandlats till gropar i skogen. Sollentuna batteriet ser dock lovande ut. Batteriet ligger bara ett stenkast ifrån parkeringen vid Rotebros handelsplats. Vem kunde ha trott det? Inte jag alla de gånger jag varit här och handlat. Men det har visat sig att det är relativt vanligt att det ligger gamla bunkrar i närheten av handelsplatser.

Skönt att inte behöva fundera på var man ska parkera. Bilen ställs helt sonika på parkeringen vid Rotebros handelsplats. Efter det är det en kort promenad till batteriet. Jag passerar norra Stockholms långsammaste trafikljus. Strax är jag på andra sidan vägen från parkeringen sätt. Här ligger ett litet skogsparti. Det ligger några gamla villor i skogsdungen och jag går in mitt emellan tomterna. Husen som ligger här ser ut som gamla föreningshus som ligger lite varstans i skogsdungar i förorterna. De är normalt sett inte bebodda och det verkar aldrig vara någon där. Efter en mycket kort bit in i skogsdungen snubblar jag in på området där batteriet ligger. De gamla järndörrarna är öppna och den sedvanliga graffitin pryder betongen. Någon har ställt upp några bikupor framför ett betongvärn. Det är tydligt att man praktiserar en "open door policy" på området.