Lövestad - juli 2013

Urban Exploration

Bostadshus

Finner på ett gammalt boningshus inte långt ifrån Lövestad i Skåne. Jag undrar när huset övergavs?

Passerar förbi platsen två år senare(2015) och ser att huset står kvar(varför tog jag inte ett kort?). Fast nu är huset i ett ännu bedrövligare skick. Det är fascinerande att se hur snabbt ett hus faller samman när processen väl satt igång.

Och så slutligen passerar jag igen sommaren 2016. Huset är nu endast en hög med bråte. Inte heller den här gången tar jag något kort.