Sala Strå kalkbruk - oktober 2015

Urban Exploration

Industriområden

Här låg tidigare Strå kalkbruk. Bilder av hur detta såg ut finns på utforskat.se.