Kolsva - juli 2012

Urban Exploration

Industrier

Platsen är det gamla järnverket i Kolsva. Det här är ett av mina första stapplande försök till att gestalta en övergiven plats. Jag hade min fyraåriga dotter med mig vid tillfället och det bidrog inte direkt till att öka kvalitén i bilderna. Området inhyser allehanda verksamheter och det gäller att vara där en vardag, för annars är grindarna stängda!