Amsterdam Alexanderkade - maj 2017

Urban Exploration

Båtar

Båtkyrkokanalen
Jag är i Amsterdam med jobbet. Det är andra dagen och vi går ifrån hotellet till en leverantörs kontor. Jag har redan dagen innan sett att det ligger en samling riktigt bedrövliga småbåtar längs en kanal. Jag frågar en Holländare senare samma dag och han kan berätta att man betalar kajplatshyra för att ha sin båt vid kajen. Det är inte heller något dåligt område, tvärtom, det är ett av de finare områdena i Amsterdam. Jag använder mobilen och fotar mycket snabbt samtidigt som jag går. Det sitter en häger i en av båtarna. Jag försöker såklart fota den men den lyfter nästan omedelbart. Jag får med halva kroppen och fötterna på en bild. Frågan kvarstår dock. Varför är nästan samtliga båtar längs den här kanalen i så dåligt skick?